This Is สมทรงในส้วมซึม

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โมเดลธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

โมเดลธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต เป็น การบอกว่า ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตของเรามีลักษณะรูปแบบอย่างไร เนื่องจาก ธุรกิจทางเน็ตนี้กว้างขวาง จึงมีหลายๆโมเดลหลายๆรูปแบบเพื่อ ความสะดวกและสบายของผู้ผลิต
โมเดล 5 แบบ สำหรับธุรกิจ
  1. สร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
  2. สร้างรายได้จากการรับสมาชิก
  3. สร้างรายได้จากการโฆษณา
  4. ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  5. เพิ่มคุณค่าขององค์การ

ตัวอย่าง ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบัน มีหลายธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการทำให้ธุรกิจนั้น มั่นคงมากขึ้น
เช่น


  1. ธนาคารสาขาอินเตอร์เน็ต---- โดยเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าของทางธนาคารนั้น สามารถกดเงินหรือโอนเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต เช่น ธนาคารกรุงไทย ที่สามารถให้ลูกค้า กดเงิน หรือทำธุระด้านการเงินได้ง่ายๆ ผ่านการคลิก ไม่ว่าจะทางมือถือหรืออินเตอร์เน็ตก็สะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ktb.co.th/ เป็นต้น
  2. โฉมหน้าใหม่ของ ธุรกิจเพลง---เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมากมหาศาล จึงสามารถทำให้ศิลปินสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เมื่อศิลปินสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ก็สามารถนำไปเผยแพร่ยังเว็บไซด์ต่างๆ หรือหน้าเว็บของตนได้ โยไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกในรูปแบบเดิม และสามารถมีการซื้อขายเพลงออนไลน์ได้อีกด้วย เช่น เว็บไซด์ amazone, itunes เป็นต้น โยสามารถที่จะซื้อเพลงออนไลน์ได้ เป็นต้น
  3. เปิดบริการบัตรอวยพรทางอินเตอร์เน็ต---เป็นการส่งการร์ดในรูปแบบของ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น http://www.greetings.com/ เป็นต้น โยเปิดโอกาสให้สามารถเลือกซื้อการ์ดได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีหลายรูปแบบหลายโอกาส โดยขึ้นอยุกับ ราคาและความต้องการของแต่ละคนเป็นต้น
  4. การหางานทางอินเตอร์เน็ต--- มีการจัดหางานผ่านทางอินเตอร์เน็ต โยมีการเพิ่งอุปกรณื โทรศัพท์และแฟกซ์เข้ามา เพื่อความสะดวและรวดเร็วในการสมัครงานและจัดหางาน เพื่อรวมกันให้ระบบเป็นหนึ่ง เช่น http://www.jobthai.com/ เป็นการจัดหางานผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราสามาถที่จะเลือกงานและคุณสมบัติต่างๆได้ เป็นต้น
  5. การโฆษณาผ่านทางหน้าเว็บต่างๆ---เป็นการทำธุรกิจผ่านทางโฆษณา โดยติดโฆษณาไว้บนหน้าเว็บต่างๆ ที่มีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก แตกต่างจากสื่อทีวีและวิทยุ ที่ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ รูปแบบการนำเสนอ รวมไปถึงทิศทางในการสื่อสาร เป็นที่เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในเว็บไซด์ที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เช่น http://www.youtube.com/ , http://www.hi5.com/ เป็นต้น โดยโฆษณานั้นเป็นการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมาก เพราะง่ายและรวดเร็ว และรายได้ดีอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-4805.html

อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจ

หากจะอธิบายโดยง่าย กับคำว่า อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจนั้น เราควรที่จะอุปมา อินเตอร์เน็ตให้เป็นระบบโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย หากเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เราก็ต้องคิดว่า จะสามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้าง เช่น จำหน่ายอุปกรณ์หรือตัวเครื่องของโทรศัพท์ หรือ เป็นผู้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ผลิตหรือองค์กรต้องการที่จะทำธุรกิจใด ก็ควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความได้เปรีบยในการทำธุรกิจ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ เพราะ เราจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับธุรกิจของเรา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นการธุรกิจปลายเปิด คือ สามารถติดต่อได้ กว้าง รวดเร็ว และทันสมัย สามารถเพิ่งช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีหลายๆบริษัทที่นำอินเตอร์เน็ตกับธุรกิจเข้ามาใช้ เช่น บริษัท A นำอินเตอร์เน็ตกับธุรกิจมาใช้ เป็นข้อได้เปรียบและกลายเป็นจุดแข็งของบริษัท เป็นต้น แต่การนำเทตโนโลยีมาใช้ ก็เป็นการได้เปรียบแค่ช่วงระยะสั้นๆ เพราะ เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อ บริษัท A นำเทคโนโลยีมาใช้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้านต่างๆเพื่อทำให้สะดวกขึ้น พนักงานก็จะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากเทคโนโลยีนี้ และโครงสร้างการบริหารก็จะกระชับขึ้น เพื่อปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตโดยตรง เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต , ผู้ให้บริกาเว็บ หรือ แม้แต่ผู้ผลิตมือถือที่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ก็เช่นกัน
อินเตอร์เน็ตเป็นได้ทั้ง ธุรกิจและเครื่องมือส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆข้ออีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.metukyang.com/th/index.php?topic=82.0